ProChrist Wierden en omstreken   
 
Verslag mini-conferentie
 
Miniconferentie met ProChrist-predikant Ulrich Parzany

Op donderdagmiddag 18 februari, een krappe maand voor de start van ProChrist, was dominee Ulrich Parzany in Het Anker in Wierden voor een miniconferentie over: ‘Evangeliseren, heeft dat nog zin?’ Een kort verslag.

Waar denkt u aan bij het woord evangelisatie? Aan zending? Acties? In de christelijke wereld heeft het woord evangelisatie elf verschillende betekenissen. Zending, dat is niet iets wat wij doen, maar wat God door ons heen verricht. Jezus is de grote missionaris en wij helpen hem daarbij. Is evangelisatie nog van deze tijd? Heeft het nog zin? Dat zijn maar rare vragen! It comes with the job. Neem je Jezus aan in je leven, dan hoort het bij je opdracht.

Het zendingsveld
Zending is het totale veld. Het bestaat uit vier elementen die je niet uit elkaar kunt halen:

1.    Gebed. Bidden kan iedereen. Ook al maak je zestig uren per week, tijd om te bidden heeft iedereen. Bid bijvoorbeeld een jaar lang, elke dag, voor vijf mensen. Alleen gebed verandert mensen. En het mooie is: je verandert er zelf ook door.

2.    Gemeenschap. Alle christenen samen vormen één lichaam. Het hele lichaam is nodig, alle functies zijn belangrijk. Bijvoorbeeld: al praat de mond, als de lever (die je niet ziet) niet goed werkt, gaat het mis. Kerkscheidingen en ruzies vormen een probleem van deze tijd. Gemeenschap bestaat uit mensen die met elkaar verzoend zijn. Alleen zó kun je je land dienen.

3.    Diaconie. Liefde in de praktijk, naar het voorbeeld van Jezus. Vanuit liefde handelen om mensen te helpen, dat hoort bij het zendingsbevel van God.

4.    Verkondiging. De doelgroep is tweeledig: gelovigen en ongelovigen. Bij het verkondigen voor ongelovigen zijn er drie dingen van belang:
 • Vertel het nieuws. Vertel dat Jezus in God naar ons toekomt. God houdt van ons en wil onze zonden vergeven. Daarom heeft hij Jezus uit de dood gewekt.
 • Vertel dat bekering nodig is. Vertel dat dit een 180-graden verandering teweeg kan brengen.
 • Verstrek een folder, boekje, of andere info. Maak mensen duidelijk wat geloven inhoudt. Namelijk dat ze bij een gemeenschap horen, een nieuwe familie krijgen. Mensen die eenzaam zijn, zullen dat goed nieuws vinden. Velen zullen echter geen zin hebben in een kerk. Maak ook duidelijk dat het hele lichaam nodig is. God kan alle talenten goed gebruiken. Het is niet goed om alleen Gods liefde te consumeren. Fijn dat het jou goed gaat, maar God lijdt zolang er nog een ongelovige in de wereld is. Zet je daarom ook in voor andere mensen!
Heeft evangelisatie nut?
Zolang Jezus nog niet teruggekomen is, heeft evangelisatie nut. Evangeliseren kan op verschillende manieren:
 • gesprekken
 • geloofscursussen (bv. Alpha-cursus)
 • concerten (alle stijlen christelijke muziek)
 • conferenties (bv. over opvoeding, of geloof en wetenschap)
 • diensten voor verschillende doelgroepen (bv. themadienst)
 • media (bijbelteksten via sms, luisterbijbel op iPhone etc.)
 • openbare acties (waarvoor je mensen persoonlijk uitnodigt)
Openbare evangelisatieacties: geloven is persoonlijk, maar geen privéaangelegenheid
Openbare acties lijken niet meer van deze tijd. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Kerken en gelovigen hebben zich vroeger bepaald niet altijd van hun beste kant laten zien. Daardoor zijn christenen kopschuw geworden. Geloven is vooral iets persoonlijks, we beleven het in eigen kring. Dat is fijn voor de geloofsverdieping, maar niet wat God ons opgedragen heeft. Het geloof heeft een persoonlijke boodschap voor iedereen, maar dat maakt het niet tot een privéaangelegenheid.

Bezoekers van een ProChrist-avond
 • Kern: gelovigen, zij zijn de gastheren en gastvrouwen.
 • Middelste ring: (matig) geïnteresseerden ((potentiële) kerkverlaters).
 • Buitenste ring: mensen die alleen komen als jij ze uitnodigt en vergezelt. Ze vertrouwen je, daarom gaan ze mee, maar in hun eentje zouden ze nooit naar ProChrist gekomen zijn.
After ProChrist
Veel mensen zijn aangeraakt bij ProChrist. Ze gaan, soms na jaren, weer eens naar de kerk. Maar het bijzondere gevoel is weg en de diensten vallen tegen. Hoe kun je daar persoonlijk en als kerk op inspelen?
 • Bied een vervolg aan. Bijvoorbeeld een Bijbelcursus of gespreksgroep van minimaal acht keer.
 • Als je tot geloof komt, verander je. Ook kerken moeten bereid zijn te veranderen.
 • Wees tolerant, dat is wel het minste wat Jezus van ons vraagt. Die verdraagzaamheid moet je op verschillende vlakken hebben. Heb jij andere standpunten dan een ander? Geeft niets. Gun ieder zijn eigen mening. Er is slechts een weg naar God: via Jezus; maar er zijn vele wegen om Jezus te leren kennen!